Res till Singapore

Om någon nämner att de ska resa till Sydostasien tänker de allra flesta kanske i första hand på paradisstränder, exotisk natur och backpackeräventyr i länder som Thailand, Malaysia, Indonesien, Burma, Laos och Kambodja. Men det finns en annan sida av Sydostasien, som blir allra tydligast i Singapore.

Singapore är det minsta landet i Sydostasien, och är som många andra nationer i världsdelen en önation. Singapore må ligga längst ner i listan över de sydostasiatiska ländernas storlek, men det ligger högst upp på listan när man jämför en annan aspekt bland världsdelens länder, nämligen levnadsstandarden. Singapore har faktiskt den bästa levnadsstandarden i hela Asien, och den 11:e bästa i hela världen. Om man istället väljer att mäta länderna enligt FN:s Human Development Index kommer Singapore på tredje plats i Asien, då bara Japan och Hong Kong ligger högre. Några aspekter som spelar in i Singapores positiva rankningar är en hög BNP per capita, stabila familjeförhållanden och låg brottslighetsnivå. Singapore är också känt för att vara ett rent land, både på gatorna och i luften. Det beror på att en rad miljövänliga åtgärder har införts både på regeringsnivå och privat nivå för att kontrollera landets utsläppsnivåer, som håller sig inom WHO:s standard. Detta är bland annat tack vare att ungefär hälften av Singapores befolkning använder kollektivtrafik, att man har begränsat landets motortrafik, att man arbetar för att bevara naturlig grönska och att man kraftigt reglerar industrins utsläpp och anläggningarnas placering.Merlion

Singapore har genom historien varit ett koloniserat och ockuperat område, först av britterna under 1800-talet, sedan av Japan under andra världskriget och till sist av Malaysia, ända fram till 1965, då landet fick sin självständighet. Eftersom Singapore hade få naturliga resurser behövdes utländska investeringar för att få landet på fötter, och dessa, tillsammans med en statsstyrd industrialisering, gjorde att Singapore kunde stiga som tillverkare av elektronik. Detta är landet mest känt för än idag, och många som reser till Singapore gör det just för att shoppa billigt. Singapore har också möjlighet att exportera de varor som tillverkas i landet via Port of Singapore, som är det mest aktiva hamnsystemet i världen.

Om du känner dig lockad att flytta till Singapore, och letar efter en bra flyttfirma i Göteborg inför flytten, ska du gå in på Flyttfirma.nu.